நமச்சிவாய நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய…

0
69

TamilEcho.com எனும் இந்த இணையதளம் தென்னாடுடைய சிவனுக்கு வணக்கம் ? கூறி தொடங்கப்படுகிறது.

ஓம் நமச்சிவாய…

விண்ணும் நமசிவாயம்…

மண்ணும் நமசிவாயம்…

எங்கும் நமசிவாயம்…

எதிலும் நமசிவாயம்…

புகழே நமச்சிவாயம்….

அன்பே நமச்சிவாயம்!

தென்னாட்டுடைய சிவனே போற்றி! என்னாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி!

ஓம் நமச்சிவாய… ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here